Położnictwo

Opieka nad kobietą w ciąży

Obecność pęcherzyka ciążowego w jamie macicy można potwierdzić badaniem USG w 5 tygodniu ciąży i od tego czasu można już rozpocząć opiekę nad kobietą w ciąży.

Na pierwszą wizytę przyszła mama powinna zgłosić się do 10 tygodnia ciąży. Podczas tej wizyty pacjentka jest zbadana ginekologicznie, wykonane jest USG, wyznacza się termin porodu i ustala indywidualny plan opieki nad dzieckiem i przyszłą mamą. W jego tworzeniu bierze się pod uwagę ilość przebytych ciąż prawidłowych i nieudanych, choroby i obciążenia genetyczne matki.

Podczas kolejnych wizyt pacjentka jest badana ginekologicznie i wykonywane jest badanie USG. Określa się ilość płodów, wykrywa się ewentualne wczesne infekcje u matki, ocenia się budowę płodu i wykrywa ewentualne anomalie rozwojowe, monitoruje się rozwój płodu i oczywiście określa się płeć dziecka.

Według rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologii w niezagrożonej, prawidłowo rozwijającej się ciąży wystarczy jedno badanie USG w każdym trymestrze ciąży: pierwsze między 11. a 14. tygodniem ciąży, drugie między 18. a 22., trzecie po 30. tygodniu ciąży.
Pozostałe badania USG zależą od decyzji rodziców i lekarza prowadzącego ciążę.

W naszym Centrum pani doktor ginekolog-położnik wykonuje diagnostykę USG 3D/4D i Kolorowego Dopplera nowoczesnym aparatem Voluson S6 BT16 GE Healthcare w brytyjskim standardzie Fetal Medicine Foundation (FMF)

Przewodnik po badaniach USG w ciąży
W naszym Centrum realizujemy

Projekt Nieinwazyjnych Badań Prenatalnych

Projekt ma na celu wykonanie pełnego skriningu w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania wad genetycznych i strukturalnych płodu. Nieprawidłowości mogą być stwierdzane na każdym etapie ciąży, ale zalecane jest wykonanie diagnostyki nieinwazyjnej w I i II trymestrze ciąży. Przynosi to spokój przyszłym rodzicom lub jest sygnałem aby poszerzyć diagnostykę o badania inwazyjne. Uzyskane wyniki umożliwią postawienie diagnozy, ustalą rokowania, pomogą podjąć decyzję o kontynuowaniu ciąży lub leczeniu płodu w łonie matki.

Projekt obejmuje:
 • Dwa badania USG pomiędzy 11-13 i 21-23 tygodniem ciąży – pozwalają na wczesne rozpoznanie wad płodu
 • Testy biochemiczne z krwi pacjentki – pozwalają ocenić ryzyko wystąpienia wad płodu
 • Test podwójny wg. FMF (białko PAPPA i BHCG)
  Test prenatalny SANCO / NIFTY
Do metod nieinwazyjnych badań prenatalnych należą:
 • badanie USG genetyczne
 • badanie biochemiczne (tzw. test podwójny), ocena poziomu beta-HCG i białka PAPP-A)
 • test połączony, inaczej zintegrowany – komputerowa ocena ryzyka aberracji chromosomowych u płodu na podstawie wykonanego badania USG, wyniku badań biochemicznych i wywiadu lekarskiego (uprawnione osoby z certyfikatem FMF)
 • analiza DNA płodu uzyskiwanego z krwi żylnej
  matki – test SANCO / NIFTY

W opinii ekspertów osoby zajmujące się diagnostyką prenatalną powinny posiadać odpowiednie umiejętności potwierdzone certyfikatami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Fetal Medicine Fundation (FMF). Nasza Pani doktor przechodzi coroczny audyt oceniający jakość wykonywanych badań USG.

Centrum Medyczne
Terpiłowski