Położnictwo

Opieka nad kobietą w ciąży

Obecność pęcherzyka ciążowego w jamie macicy można potwierdzić badaniem USG w 5 tygodniu ciąży i od tego czasu można już rozpocząć opiekę nad kobietą w ciąży.

Na pierwszą wizytę przyszła mama powinna zgłosić się do 10 tygodnia ciąży. Podczas tej wizyty pacjentka jest zbadana ginekologicznie, wykonane jest USG, wyznacza się termin porodu i ustala indywidualny plan opieki nad dzieckiem i przyszłą mamą. W jego tworzeniu bierze się pod uwagę ilość przebytych ciąż prawidłowych i nieudanych, choroby i obciążenia genetyczne matki.

Podczas kolejnych wizyt pacjentka jest badana ginekologicznie i wykonywane jest badanie USG. Określa się ilość płodów, wykrywa się ewentualne wczesne infekcje u matki, ocenia się budowę płodu i wykrywa ewentualne anomalie rozwojowe, monitoruje się rozwój płodu i oczywiście określa się płeć dziecka. Wykonywanie badań prenatalnych, w tym USG, pozwala uniknąć potencjalnych powikłań ciąży oraz zwiększa szansę na zdrowe narodzenie dziecka.

Według rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologii w niezagrożonej, prawidłowo rozwijającej się ciąży wystarczy jedno badanie USG w każdym trymestrze ciąży: pierwsze między 11. a 14. tygodniem ciąży, drugie między 18. a 22., trzecie po 30. tygodniu ciąży.

Pozostałe badania USG zależą od decyzji rodziców i lekarza prowadzącego ciążę.
W naszym Centrum pani doktor ginekolog-położnik wykonuje diagnostykę USG 3D/4D i Kolorowego Dopplera nowoczesnym aparatem Voluson S8 BT16 GE Healthcare w brytyjskim standardzie Fetal Medicine Foundation (FMF)

Przewodnik po badaniach USG w ciąży

W naszym Centrum realizujemy

Projekt Nieinwazyjnych Badań Prenatalnych

Projekt ma na celu wykonanie pełnego skriningu w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania wad genetycznych i strukturalnych płodu. Nieprawidłowości mogą być stwierdzane na każdym etapie ciąży, ale zalecane jest wykonanie diagnostyki nieinwazyjnej w I i II trymestrze ciąży. Przynosi to spokój przyszłym rodzicom lub jest sygnałem aby poszerzyć diagnostykę o badania inwazyjne. Uzyskane wyniki umożliwią postawienie diagnozy, ustalą rokowania, pomogą podjąć decyzję o kontynuowaniu ciąży lub leczeniu płodu w łonie matki.

Badanie genetyczne w ciąży w pierwszej kolejności wykonuje sie z krwi matki. W przypadku wykrytych nieprawidłowości diagnostyka zostaje pogłębiona o badania inwazyjne -amniopunkcję lub biopsję kosmówki.

Projekt obejmuje:

 • Dwa badania USG pomiędzy 11-13 i 21-23 tygodniem ciąży – pozwalają na wczesne rozpoznanie wad płodu
 • Badania biochemiczne krwi w ciąży – pozwalają ocenić ryzyko wystąpienia wad płodu
 • Test podwójny wg. FMF (białko PAPPA i BHCG)
 • Test prenatalny SANCO / NIFTY

Do metod nieinwazyjnych badań prenatalnych należą:

 • badanie USG genetyczne
 • badanie biochemiczne (tzw. test podwójny), ocena poziomu beta-HCG i białka PAPP-A)
 • test połączony, inaczej zintegrowany – komputerowa ocena ryzyka aberracji chromosomowych u płodu na podstawie wykonanego badania USG, wyniku badań biochemicznych i wywiadu lekarskiego (uprawnione osoby z certyfikatem FMF)
 • analiza DNA płodu uzyskiwanego z krwi żylnej
  matki – test SANCO / NIFTY

Opieka nad kobietą w ciąży

– Badania prenatalne (SANCO, SANCO TEST RHD, NIFTY) – 2200 do 2500 PLN

– USG w ciąży:

 • badanie I trymestr ciąży (szczegółowa ocena anatomii i biometria płodu bez oceny ryzyk wad genetycznych – 10-14 Hbd) – 350 PLN
  / ciąża bliźniacza – 400 PLN

 • badanie “połówkowe” II trymestru (szczegółowa ocena anatomii płodu + badanie Dopplera – 20-24 Hbd) – 350 PLN / ciąża bliźniacza – 400 PLN

– Konsultacja położnicza z USG płodu 3D/4D z DVD – 400 PLN; ciąża bliźniacza – 500 PLN

Projekt Nieinwazyjnych Badań Prenatalnych

Badania prenatalne (SANCO, SANCO TEST RHD, NIFTY) – 2200 do 2500 PLN

– USG w ciąży:

 • badanie I trymestr ciąży (szczegółowa ocena anatomii i biometria płodu bez oceny ryzyk wad genetycznych – 10-14 Hbd) – 350 PLN / ciąża bliźniacza – 400 PLN

 • badanie “połówkowe” II trymestru (szczegółowa ocena anatomii płodu + badanie Dopplera – 20-24 Hbd) – 350 PLN / ciąża bliźniacza – 400 PLN

– Konsultacja położnicza z USG płodu 3D/4D z DVD – 400 PLN; ciąża bliźniacza – 500 PLN

W opinii ekspertów osoby zajmujące się diagnostyką prenatalną powinny posiadać odpowiednie umiejętności potwierdzone certyfikatami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Fetal Medicine Fundation (FMF). Nasza Pani doktor przechodzi coroczny audyt oceniający jakość wykonywanych badań USG.