Cytologia

Badanie cytologiczne

Cytologia jest badaniem przesiewowym, które ma na celu wczesne wykrycie stanów przednowotworowych i raka szyjki macicy. Badanie jest bezbolesne, polega na pobraniu plastikową szczoteczką komórek z powierzchni i kanału szyjki macicy od strony pochwy. Po pobraniu może wystąpić niewielkie krwawienie. Pobrany materiał jest oceniany mikroskopowo przez lekarza patomorfologa. Wynik badania interpretuje i omawia lekarz ginekolog.

W naszym Centrum pacjentki mają do wyboru cytologię konwencjonalną i płynną.

Cytologia płynna ma te przewagę nad konwencjonalną, że jeżeli w podstawowym badaniu pojawią się nieprawidłowości, z pobranego już materiału można rozszerzyć badanie histopatologiczne o dodatkowe parametry.

Badanie cytologiczne – co wykrywa?

  • Zmiany przedrakowe – Cytologia może ujawnić obecność nieprawidłowych komórek, które mogą być stanem przednowotworowym, co umożliwia wczesne leczenie i zapobieganie rozwojowi nowotworu.
  • Nowotwory – Cytologia może wykrywać obecność komórek nowotworowych, co może wskazywać na obecność raka szyjki macicy, trzonu macicy, jajnika lub innych narządów ginekologicznych.
  • Infekcje wirusowe – Badanie cytologiczne może zidentyfikować obecność wirusów, takich jak wirus brodawczaka ludzkiego (HPV), który jest główną przyczyną raka szyjki macicy.
  • Infekcje bakteryjne i grzybicze – Cytologia może pomóc w wykryciu infekcji bakteryjnych (np. chlamydia) i grzybiczych, które mogą prowadzić do zapaleń i zmian w nabłonku.
  • Stany zapalne – Nieprawidłowości mogą być również związane z reakcjami zapalnymi, które mogą być spowodowane infekcjami, urazami lub innymi czynnikami.

Uwaga!