Cytologia

Badanie cytologiczne

Cytologia jest badaniem przesiewowym, które ma na celu wczesne wykrycie stanów przednowotworowych i raka szyjki macicy. Badanie jest bezbolesne, polega na pobraniu plastikową szczoteczką komórek z powierzchni i kanału szyjki macicy od strony pochwy. Po pobraniu może wystąpić niewielkie krwawienie. Pobrany materiał jest oceniany mikroskopowo przez lekarza patomorfologa. Wynik badania interpretuje i omawia lekarz ginekolog.

W naszym Centrum pacjentki mają do wyboru cytologię konwencjonalną i płynną.

Cytologia płynna ma te przewagę nad konwencjonalną, że jeżeli w podstawowym badaniu pojawią się nieprawidłowości, z pobranego już materiału można rozszerzyć badanie histopatologiczne o dodatkowe parametry.

Uwaga!

Centrum Medyczne
Terpiłowski