Mgr Daria Gutkowska

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Biznesu w Radomiu Wydział Nauk Ekonomicznych. Zajmuje się organizacją pracy Centrum, jest odpowiedzialna za kontakty z pacjentami.
Dba aby w naszym Centrum panowała przyjazna serdeczna atmosfera.