przed leczeniem Przed leczeniem

po zabieguMiesiąc po zabiegu laserowym ELVeS

Po ELVeSPo ELVeS i scleroterapii

zabieg żylakówPo ELVeS i kolejnej scleroterapii

Leczenie żylaków - nasza strategia

Naszą strategię w leczeniu choroby żylakowej opierami na trendach dominujących we współczesnej flebologii. Leczenie żylaków jest obecnie złożonym, często wieloetapowym procesem i wymaga łączenia różnych małoinwazyjnych procedur medycznych, które wzajemnie się uzupełniają.


W Centrum Medycznym Terpiłowski, niezależnie od stopnia zaawansowania choroby żylakowej, leczenie zawsze poprzedzamy ultrasonografią z opcją kolorowego dopplera (USG Duplex Doppler Kolor). Na podstawie wyników badania wspólnie z pacjentem planujemy dalsze działania, szukając kompromisu między obowiązującymi zasadami postępowania medycznego, a oczekiwaniami pacjenta względem bezpieczeństwa leczenia, jego jak najmniejszej inwazyjności oraz satysfakcjonującego efektu estetycznego. Sam proces leczenia jest trzyetapowy:

  1. W pierwszej kolejności likwidujemy reflux osiowy, czyli usuwamy z krążenia niewydolne główne żyły powierzchowne - żyłę odpiszczelową i/lub odstrzałkową
  2. Następnie eliminujemy żylaki pochodzące z wyżej wymienionych niewydolnych żył i żylaki poboczne
  3. W ostatniej kolejności usuwamy niewydolne żyły siateczkowate i teleangiektazje potocznie nazywane „pajączkami” lub „pękającymi naczynkami”.

Na sukces terapeutyczny leczenia żylaków składa się efekt doraźny, czyli doszczętne usunięcie żylaków z możliwie jak najlepszym wynikiem kosmetycznym oraz efekt odległy, czyli brak nowych żylaków. Oceniając odległą skuteczność leczenia, należy wziąć pod uwagę dwa fakty:

  • zadaniem lekarza jest doszczętne wyeliminowanie z krążenia zmienionych chorobowo żył z zachowaniem zasad współczesnej wiedzy medycznej
  • pacjent po zabiegu powinien stosować profilaktykę przeciwżylakową, zwłaszcza przy wrodzonej skłonności do żylaków

Brak jednego z wyżej wymienionych elementów może istotnie przyczynić się do nawrotu choroby żylakowej.

Tak jak oczywistością są dla nas okresowe kontrole u lekarza stomatologa, tak standardem powinny być coroczne kontrole u chirurga naczyniowego. Dzięki ultrasonografii dopplerowskiej mamy możliwość oceny efektów leczenia oraz postępu lub ewentualnego nawrotu choroby żylakowej. Jeżeli pojawią się nowe żylaki lub pajączki, co oczywiście jest możliwe, można je łatwo zdiagnozować i usunąć.