• Nowoczesna medycyna i kompetencje

Leczenie żylaków - nasza strategia

Naszą strategię w leczeniu choroby żylakowej wytyczają trendy współczesnej flebologii. Obecnie leczenie żylaków jest procesem złożonym, często wieloetapowym, wymaga łączenia różnych małoinwazyjnych procedur medycznych, które wzajemnie się uzupełniają. 
W naszym Gabinecie, niezależnie od stopnia zaawansowania choroby żylakowej, leczenie zawsze poprzedzamy ultrasonografią z opcją kolorowego dopplera (USG Duplex Doppler Kolor). Na tej podstawie wspólnie z pacjentem planujemy dalsze działania szukając kompromisu między obowiązującymi zasadami postępowania medycznego, a oczekiwaniami pacjenta na leczenie bezpieczne, jak najmniej inwazyjne i satysfakcjonujące pod względem estetycznym.

W pierwszej kolejności likwidujemy:

  • reflux osiowy czyli eliminujemy z krążenia niewydolne główne żyły powierzchowne - żyłę odpiszczelową i/lub odstrzałkową,

następnie:

  • żylaki pochodzące z wyżej wymienionych niewydolnych żył i żylaki poboczne,

dopiero w ostatniej kolejności:

  • niewydolne żyły siateczkowate i teleangiektazje potocznie nazywane „pajączkami” lub „pękającymi naczynkami”.

Na sukces terapeutyczny leczenia żylaków składa się efekt doraźny czyli doszczętne usunięcie żylaków z możliwie jak najlepszym wynikiem kosmetycznym oraz efekt odległy – brak nowych żylaków. Oceniając odległą skuteczność leczenia należy wziąć pod uwagę dwa fakty:

  • zadaniem lekarza jest doszczętne usunięcie zmienionych chorobowo żył z zachowaniem zasad współczesnej wiedzy medycznej
  • pacjent po zabiegu powinien stosować profilaktykę p/żylakową, zwłaszcza przy wrodzonej (rodzinnej) skłonności do żylaków

Brak jednego z wyżej wymienionych elementów istotnie wpływa na nawrót choroby żylakowej.
 

Tak jak oczywiste są okresowe kontrole u lekarza stomatologa, tak oczywiste powinny być coroczne kontrole u chirurga naczyniowego. Dzięki ultrasonografii dopplerowskiej mam możliwość oceny efektów leczenia oraz postępu lub nawrotu choroby żylakowej. Jeżeli pojawią się nowe żylaki lub pajączki, co oczywiście się zdarza, można je łatwo zdiagnozować i usunąć.